TERUG

 

In het boek "Kroniek van Stabroek" van ere-secretaris Ward Joppen,
vinden we de volgende details.

In 1679 was Jan van Croonenborgh Schepen in Stabroek.

In de loop van 1697 nam het bestuur van de heerlijkheid Stabroek het besluit
een orgel te bouwen in de kerk.
Namen dit besluit de schout J. Casteels,
de substituut-schout J. van Croonenborgh, de schepenen en de pastoor.
De kerkrekening vermeldt dat de aanbesteding van de orgelkast gebeurde
bij substituut-schout van Croonenborgh (uitbater van de herberg "De Witte Leeuw")
en dat te dier gelegenheid voor drie gulden en tien stuivers verteerd werd
ten laste van de kerk.
Anderzijds lazen wij in een stuk uit het Oud gemeentearchief van Stabroek
(Rijksarchief Antwerpen, Reg. 85 Fo 274) dat Jan van Croonenborgh werd ontslagen
wegens ongehoord gedrag, en vervangen door J. Casteels.

In 1701 brak de oorlog uit tussen frankrijk met Spanje tegen Engeland en Holland.
In Stabroek wist het bestuur, dat geleid werd door Jan van Croonenborgh,
maar al te goed dat het oorlogsgeweld wellicht opnieuw dood en vernieling in onze
gewesten zou kunnen brengen.

Het jaar 1703 zag echter de verplaatsing van het oorlogsgebeuren naar onze gewesten.
Zo werd op 30 juni een strijd hier ter plaatse uitgevochten in een vierkant, gevormd
door de kerken van Oorderen, Wilmarsdonk, Ekeren en Hoevenen.
Deze bloedige veldslag had het leven gekost aan 3500 soldaten,
ongeveer een even groot aantal in ieder kamp.
Na de slag werden in Stabroek de gekwetsten uitgewisseld onder toezicht van de
substituut-schout van Stabroek, Jan van Croonenborgh, in zijn hofstede-herberg
"De Witte Leeuw"(verdwenen herberg, die eertijds opgericht was op de plaats waar
onlangs nog de Post ondergebracht was, ingang Meidoornlaan).
In 1704 werd Jozef Cremers schout.

Van het jaar 1704 vonden we toevallig ook nog dat er een telling
van het aantal tonnen bier in de gemeente gedaan was.
85 personen waren in het bezit van samen 496 tonnen.
De hoogste was Jozef Cremers met 16 tonnen.
De laagste was iemand met 6 tonnen.
Het gemiddelde, en daarbij was Jan van Croonenborgh, bedroeg 8 tonnen. Tot zover wat we hebben kunnen achterhalen i.v.m. van Croonenborgh